معرفی سرکنسول

جناب آقای علیرضا اسماعیل زاده، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ و ماکائو