فرهنگی

عظمت، قدمت و اصالت تاریخی - فرهنگی ایران اسلامی این اجازه را به کشورمان می دهد تا با هر کشور و منطقه از جهان وارد تعامل و گفتگوی فرهنگی - تمدنی شود و در این راستا هنگ کنگ با توجه به موقعیت ویژه خود که پیروان مذاهب، سلایق و فرهنگ های مختلف را در خود جای داده است و به عنوان شهر جهانی و چهار راهی فرهنگی در جهان و منطقه آسیا مطرح شده است، بستر مناسبی برای اینگونه تعاملات فرهنگی است.

     تجارب و اندوخته های هنگ کنگ در این زمینه بویژه جذب توریست که سالانه حدود 3 تا 4 برابر جمعیت این منطقه است فرصت خوبی برای روابط مردمی میان ایران و هنگ کنگ فراهم آورده است.

     این بخش از تارنمای نمایندگی شهروندان ایرانی و هنگ کنگی را با مشخصه ها و جاذبه های فرهنگی و تاریخی دوجانبه آشنا می کند.